Plėtimosi vamzdukas

Plėtimosi vamzdukas montuojamas prieš garintuvą, vamzdelio viduje. Jo paskirtis – sumažinti šaldiklio slėgį. Iki plėtimosi vamzduko šaldiklis yra skystas, aukšto slėgio, po plėtimosi vamzduko  – skystas (skysčio lašeliai), žemo slėgio. Plėtimosi vamzdukas nereguliuoja šaldiklio srauto. Kai šaldiklio srautas tampa per didelis, temperatūra garintuvo išėjime sumažėja, atitinkamai sumažėja ir slėgis. Esant tam tikram slėgiui, suveikia slėgio jungiklis, atjungiantis kompresorių. Sustojus šaldiklio srautui, temperatūra, taigi ir slėgis garintuve kyla ir, pasiekęs tam tikrą vertę, kompresorius vėl įsijungia.