Šaldikliai

Automobilių kondicionieriuose naudojamos kelių tipų darbinės medžiagos – šaldikliai. Iki 1992-1994 metų pagamintuose automobiliuose naudotas R12 šaldiklis, vėliau – R134a. Nuo 2011 metų kai kurie gamintojai palaipsniui pereina prie r1234yf

 

Šaldiklis R12

 

Šaldiklis R12 – diflorodichlorometanas, priskiriamas CFC šaldiklių grupei. Automobiliuose ir stacionariose šaldymo bei kondicionavimo sistemose labai plačiai naudotas iki 1992-1994.

Tai yra bespalvės dujos su labai silpnu kvapu, 4,18 kartų sunkesnės už orą. Kadangi šaldyklyje R12 yra chloro, jis stipriai ardo ozono sluoksnį. Šaldiklis R12 yra nedegus, tačiau aukštesnėje negu 300ºC temperatūroje skyla į sudedamąsias dalis, dalis kurių gali būti nuodingos.

 

Šaldiklis R134a

 

Šaldiklis R134a – tetrafluoroetanas – dujos, priskiriamas HFC junginių grupei, mažiau ardančių ozono sluoksnį. Automobiliuose naudojamas nuo 1992-1994. R134a yra apie 3,5 karto sunkesnis už orą, nedegus. Tačiau veikiant aukštai temperatūrai ir liepsnai, šaldiklio molekulės gali skilti, sudarydamos  nuodingus komponentus.

R134a efektyvumas yra mažesnis negu šaldiklio R12, todėl kondicionieriai su R134a turi naudoti šiek tiek efektyvesnius kondenserius, galingesnius kompresorius, kad pasiekti toki pat šaldymą.

 

Šaldiklis R1234yf

 

Šaldiklis R1234yf – tetrafluoropropenas – sukurtas pakeisti R134a siekiant kuo mažesnio poveikio globaliniam atšilimui (šiltnamio efektui). Pagal savo fizikines savybes jis yra artimas R134a.

R1234yf kontraversiškai vertinamas dėl savo degumo. Nors jis yra šiek tiek degus, tačiau įvairiais tyrimais nustatyta, kad sąlygomis, kokios gali susidaryti automobiliuose, R1234yf užsidegti neturėtų. Nuspręsta, kad pradedant 2011 metais visi automobilių gamintojai palaipsniui pereis prie šio šaldiklio. Tačiau 2012 metais automobilių gamintojas Mercedes-Benz atliko savo testus ir nustatė, kad R1234yf sumaišytas su kompresorine alyva, naudojama kondicionieriuje, sąlytyje su karštu varikliu užsiliepsnojo dviem atvejais iš trijų. Remdamasis šiais tyrimais, Mercedes-Benz sustabdė perėjimo prie R1234yf programą ir atšaukė automobilius jau išleistus su R1234yf.

Tolimesnės R1234yf perspektyvos neaiškios. Tokie trūkumai, kaip labai aukšta kaina, neaiški padėtis dėl degumo, taip pat galimai šio šaldiklio patentų turėtojų noras dirbtinai „prastumti“ jį į rinką daro jį nelabai patraukliu. Specialistai prognozuoja, kad dalis automobilių gamintojų, kaip ir Mercedes-Benz, nepereis prie R1234yf. Prognozuojama, kad senesnių automobilių aptarnavimo rinkoje vietoje R1234yf bus naudojamas R134a, kadangi jis yra žymiai pigesnis.

 

Šaldiklis CO2

CO2  (anglies dvideginis) – netoksiškos, aplinkai nekenksmingos dujos. Tikėtina, šios dujos bus naudojamos ateities kondicionieriuose, nepaisant savo trūkumų dėl didelio darbinio slėgio.