D.U.K.

Keisdami šaldiklio slėgį galime keisti ir jo temperatūrą. Kompresorius suslegia šaldiklio garus ir priverčia jį cirkuliuoti. Suslėgti aukštos temperatūros šaldiklio garai patenka į kondenserį. Čia šaldiklis atiduoda šilumą pro kondenserį pratekančiam oro srautui. Atšalę iki maždaug 50°C, šaldiklio garai kondensuojasi. Įvyksta pirmas iš dviejų fazinių virsmų. Automobiliuose naudojamos dvi skirtingos kondicionierių sistemos, kurios remiasi tuo pačiu principu, tačiau skiriasi šaldiklio srauto į garintuvą reguliavimu. Aukšto slėgio šaldiklio skystis patenka į slėgį sumažinantį įtaisą: plėtimosi vožtuvą arba plėtimosi vamzdelį, priklausomai nuo sistemos tipo. Į garintuvą patenka šaldiklio lašeliai, kurie išgaruoja, paimdami šilumą iš pratekančio pro garintuvą oro. Atšalęs oras tiekimas į automobilio saloną. Garintuve įvyksta antrasis fazinis virsmas. Žemo slėgio šaldiklio garai vėl patenka į kompresorių – ciklas kartojasi.

Taigi galime apibendrinti. Šaldiklis paima šilumą iš oro, pratekančio pro garintuvą, perneša šią šilumą ir atiduoda orui, pratekančiam pro kondenserį. Garintuvo zonoje oras yra atšaldomas. Toks procesas pagal visus iki šiol žinomus fizikos dėsnius negali vykti savaime, kadangi šiluma pernešama iš šaltesnės aplinkos į šiltesnę. Jis gali vykti tik su išorinės jėgos pagalba.

Sistemoje su plėtimosi vožtuvu šaldiklis iš kondenserio patenka į resiverį, kuris atlieka tris funkcijas: pašalina iš šaldiklio drėgmę, filtruoja jį nuo mechaninių priemaišų bei pašalina iš skysto šaldiklio garų burbuliukus. Ant resiverio arba ant vamzduko paprastai būna akutė, per kurią galima stebėti šaldiklio cirkuliaciją. Specialistas pagal tai gali įvertinti šaldiklio kiekį sistemoje bei diagnozuoti kai kuriuos gedimus. Iš resiverio šaldiklis patenka į plėtimosi vožtuvą, kuris tiekia šaldiklį į garintuvą, sumažindamas jo slėgį ir reguliuodamas srautą. Sumažėjus šaldiklio slėgiui, jis išgaruoja, paimdamas šilumą iš oro, pratekančio pro garintuvą. Iš garintuvo šaldiklio garai  patenka į kompresorių.

Sistemoje su plėtimosi vamzdeliu iš kondenserio šaldiklis patenka į plėtimosi vamzdelį. Plėtimosi vamzdelis sumažina  šaldiklio, tiekiamo į garintuvą, slėgį. Garintuve šaldiklis išgaruoja. Plėtimosi vamzdelis nereguliuoja šaldiklio srauto. Kai šaldiklio srautas per didelis, šaldiklis, išėjęs iš garintuvo dar yra pakankamai šaltas, atitinkamai sumažėja jo slėgis. Slėgio sumažėjimą fiksuoja jungiklis, kuris atjungia kompresorių. Slėgiui padidėjus, kompresorius vėl įsijungia. Išėjęs iš garintuvo šaldiklis patenka į akumuliatorių, kuris neleidžia skystai šaldiklio fazei patekti į kompresorių.

Garintuvo temperatūra negali nukristi žemiau 0°C, nes priešingu atveju jis apšaltų. Apšalus garintuvui pro jį nepraeitų oro srautas. Garintuvą nuo apšalimo saugo termostatas – elektroninis arba mechaninis prietaisas, atjungiantis kompresorių, kai garintuvo temperatūra nukrenta žemiau užduotos ribos.